Pascale Blösch

Pascale Blösch

Co-CEO

Patrick Blösch

Co-CEO
Bereichsleiter Medical Devices

Patrick Blösch
Pascale Blösch

Stefan Scholl

Bereichsleiter Tools & Components

Yannick Chettouh

Bereichsleiter Watch Industry

Patrick Blösch
Pascale Blösch

Nadja Gaisser

CFO
Head of Finances

Nadia Eggimann

Head of Human Resources

Patrick Blösch